Szczęść Boże!

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej

 

  Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi

i św. Stanisława Kostki

w Grodzisku

 

   Transmisja na żywo z kościoła:

https://www.youtube.com/channel/UCUwQrEhsz9FecPJwFdkmYTQ

 

 

 

 

 

 

Dekret o odpustach w związku z Rokiem św. Józefa

Ojciec św. Franciszek ustanowił 8 grudnia bieżący rok duszpasterski jubileuszowym rokiem św. Józefa i związał z nim możliwość zyskania wielu duchowych darów i odpustów. W związku z tym Penitencjaria Apostolska wydała dekret z którym chcemy Was zaznajomić.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

 DEKRET

 Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. Rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia 8 grudnia 2020 aż do dnia 8 grudnia 2021, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.  A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat. (…)

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka. 

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską. 

a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.  

b. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”, czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.  

c. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.  

d. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.  

e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam, gdzie człowiek cierpi, tam, gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub też jaąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju. 

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim”. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”. 

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

 W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia. Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

 Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz

 

 

 

 

Komunię św., w czasie transmisji, przyjmujmy w sposób duchowy.

 

Ojciec św. Franciszek proponuje taką modlitwę:

 

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiaruję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świetej obecności.

Adoruje Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.

Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę Cie przyjąć w duchu.

Przyjdz do mnie, o mój Jezu, kiedy ja, ze swej strony, przychodę do ciebie.

Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.

Wierzę w ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

 

 

 

 

 

                                                                                           .


Uroczystości odpustowe w naszej parafii odbywają się:

 W Różance - Ur. Najśw. Serca P.J. - w piątek po Oktawie Bożego Ciała.

 W Grodzisku  -    w sobotę po Oktawie Bożego Ciała - Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi.

   18 września - Uroczystość ku czci św.Stanisława Kostki.

 

 

              

 

 

Msze św. i nabożeństwa odbywają się w nastepujących dniach i godzinach:

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbywa sie w każdą środę :

 

  w czasie zimowym o 16.30. 

  w czasie letnim o 17.30.

 

 Nabożeństwa Fatimskie ku czci Niepokalanego Serca Maryi obchodzimy w każdą I sobotę Miesiąca od maja do pazdziernika.

 W czasie tych nabożeństw idziemy w procesji z figurą M.B.fatimskej z Grodziska do Różanki,

 rozważamy Różaniec św., odprawiamy Mszę św. i kończymy nabożeństwo Apelem Maryjnym.

 

 

  W I Czwartki miesiaca - godzinę przed Mszą św. - adoracja Najświetszego Sakramentu przez Apostolat Rodziny.

 

  I Piątek Miesiąca - rano o 6.30.Spowiedz św. i Msza św.

  Po południu o 17.00.Spowiedz św. , Msza św. i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.

 

  III Piatek Miesiąca - dzień Bożego Miłosierdzia.

  Godzinę przed Mszą św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

 

               

 

 

       Kancelaria parafialna:

 

 

   Czynna codziennie od 16.30. do 17.30. i po każdej Mszy św.

 

   W nagłych wypadkach o każdej porze.

 

   Tel.: 17 276 57 07

 

   

 

   Wikariusz - ks. Dariusz Tylutki

   Adres e-mail: dariusz_tylutki@wp.pl

 

   

   Konto parafialne na które można wpłacać ofiary na remont kościoła:

 

   Parafia rzymskokatolicka p.w.Niepokalanego Serca Maryi

 

   38 - 102 Grodzisko 163

 

   nr rachunku: Bank Pekao 8012 4026 7211 1100 1041 5243 22

 

 

 

 

   

 

 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
20 września 2021

(263. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Zegar